VAŽNI DATUMI

  • Rok za dostavu sažetaka: 10.8.2015.
  • Informacije o prihvatanju sažetaka: 31.07.2015.
  • Rok za dostavu radova: 7.09.2015.
  • Informacije o prihvatanju radova: 14.09.2015.
  • Rok za dostavu korigovanih radova: 30.09.2015.
  • KONFERENCIJA: 12-13.11.2015.