Tehnički odbor

  • Una Umićević/BH/Univerzitet u Banjoj Luci, AGGF
  • Gordana Jakovljević/BH/Univerzitet u Banjoj Luci, AGGF
  • Dragan Katić/BH/Sveučilište Mostar