SLANJE RADOVA

Autori se pozivaju da dostave gotove radove na e-mail adresu konferencije konferencija@sfera.ba najkasnije do 7.09.2015. Radovi trebaju biti napisani na engleskom jeziku ili na jednom od jezika Bosne i Hercegovine, prema uputstvu za pisanje radova. Radovi će biti pregledani, a autori obaviješteni o prihvatanju radova najkasnije do 14.09.2015.