PROGRAM

Program prvog dana:

 • 9:00 – 9:45 Prijava
 • 9:45 – 10:00 Uvodna riječ organizatora Sfera d.o.o.
 • 10:00 – 10:10 Svečano otvaranje konferencije i govor predsjedatelja Predsjedništva BiH dr. Dragana Čovića
 • 10:10 – 10:30 Prezentacija – Federalno ministarstvo prostornog uređenja, gđa. Jasmina Katica, Zakonski okviri u BiH
 • 10:30 – 10:45 Interaktivni dijalog (Q & A)
 • 10:45 – 11:00 Pauza
 • 11:00 – 11:40 i Rosenheim, Hrvatska, Građevinska stolarija- Zakonski okvir danas – Uredba ( EU) br.3605/2011 (Miroslav Turk dipl.ing i stručni saradnik Goran Jahovac dipl.ing)
 • 11:40 – 12:00 Programi EU, „HORIZONT 2020“, Zoran Dimitrijević, Ministarstvo civilnih poslova BIH
 • 12:00 – 13:00 Ručak
 • 13:00 – 13:30 Prezentacija generalnog sponzora Feal d.o.o. – Površinska zaštita i štetni utjecaji na alumijskim pro lima za prozore i vrata
 • 13:30 – 13:45 Prezentacija Kristal d.o.o – Primjena stakla, noviteti i pravilan odabir stakla
 • 13:45 – 14:00 Prezentacija Alukoenigstahl d.o.o. – Inovacije i trendovi u alu fasadnim sistemima
 • 14:00 – 14:30 Prezentacija Pro ne d.o.o – Njemački pravilnik o uštedi energije (EnEv)Perspektive EnEv 2016 sa osvrtom na prozore i vrata
 • 14:30 – 15:00 Veka – Pravilna ugradnja prozora
 • 15:00 – 15:15 Prezentacija Schachermayer d.o.o./ Maco
 • 15:15 – 15:30 Prezentacija Urban d.o.o
 • 15:30 – 15:45 Baldini studio, Hrvatska, Noviteti u projektiranju, modeliranju i CAD iscrtavanju
 • 15:45 – 16:00 Završna riječ organizatora