PRIJAVA ZA UČEŠĆE

Učesnici mogu prijaviti učešće na konferenciji ispunjavanjem obrasca za registraciju koji se nalazi na web stranici konferencije.