PRIJAVA SAŽETKA

Autori se pozivaju da dostave sažetak na e-mail adresu konferencije konferencija@sfera.ba najkasnije do 24.07.2015. Sažetak mora biti napisan na engleskom jeziku i na jednom od jezika Bosne i Hercegovine, koristeći uputstvo za slanje sažetaka. Autori će biti obaviješteni o prihvatanju sažetaka najkasnije do 31.07.2015.