Naučno-stručni odbor

 • Dr Alenka Fikfak/SI/Univerzitet u Ljubljani, Arhitektonski fakultet
 • Dr Martina Zbašnik Senegačnik/SI/Univerzitet u Ljubljani, Arhitektonski fakultet
 • Dr Aleksandra Krstić-Furundžić/SR/Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
 • Dr Aleksandra Đukić/ SR/Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
 • Mr Držislav Vidaković/HR/Univerzitet u Osijeku, Građevinski fakultet
 • Dr Milenko Stanković/BH/Univerzitet u Banjoj Luci, AGGF
 • Dr Biljana Antunović/BH/ Univerzitet u Banjoj Luci, AGGF
 • Dr Nevena Novaković/BH/ Univerzitet u Banjoj Luci, AGGF
 • Dr Saša Čvoro/BH/ Univerzitet u Banjoj Luci, AGGF
 • Dr Marina Radulj/BH/ Univerzitet u Banjoj Luci, AGGF
 • Mr Gordana Broćeta/BH/ Univerzitet u Banjoj Luci, AGGF
 • Mr Krešimir Šaravanja/BH/Sveučilište u Mostaru
 • Dr Mladen Glibić/BH/Sveučilište u Mostaru
 • Dr Maja Popovac/BH/Univerzitet u Mostaru
 • Mario Zovko/BH/Sveučilište u Mostaru
 • Dragan Katić/BH/Sveučilište u Mostaru