KOTIZACIJA

K_1_Obrazac

Kotizacija za autore radova obuhvata (za jednu osobu): konferencijsku torbu s programom i zbornikom radova, akreditaciju, certifikat o učešću, učešće u svim sesijama konferencije, posluženje na pauzi za kafu i banket. Kotizacija za goste konferencije obuhvata: učešće na svim sesijama konferencije, posluženje na pauzi za kafu i banket. Kotizacija za ostale izlagače obuhvata: konferencijsku torbu s programom i zbornikom radova, akreditaciju, certifikat o učešću, učešće u svim sesijama konferencije, posluženje na pauzi za kafu i banket. Takođe, obuhvata prezentaciju kompanije i proizvoda u toku prvog dana konferencije i manji izložbeni prostor za promotivni materijal u toku konferencije.