Koordinatori konferencije

  • Martina Mišić [martina@sfera.ba],
  • Dr Nevena Novaković [nnovakovic@agfbl.org]