Gostujući predavači

  • Dr Amira Salihbegović/BH/Univerzitet u Sarajevu, Arhitektonski fakultet

  • Dr Darija Gajić/BH/ Univerzitet u Banjoj Luci, AGGF

  • Gostujući predavač iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

  • Gostujući predavač iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja

  • Gostujući predavač iz Predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini/AHK